ako

Ako zakázať zobrazenie miniatúr obrázkov v systéme Windows

Zobrazenie miniatúr obrázkov v systéme Windows môže byť užitočné pri prezeraní obrázka bez nutnosti otvárania každého súboru. Tým, že je táto funkcia povolená, prístup k priečinku a odpoveď systému sa spomaľujú. Zakázaním zobrazovania miniatúr obrázkov nielen chráníte vaše súkromie - zabraňuje vám ľuďom, ktorí sú v blízkosti vás, aby si pozreli fotky - ale tiež pomáha počítaču zostať o niečo rýchlejší. Pokyny, ako zakázať nástroj v počítači, nájdete v príručke nižšie. Tip funguje na všetkých verziách systému, počnúc systémom Windows Vista.

Windows 95 sa obrátil na 22, ale najmenej sedem strojov používa systém

Tu je návod, ako zakázať náhľad miniatúr obrázkov v systéme Windows

Krok 1. Spustite Editor databázy Registry systému Windows. Ak to chcete urobiť, súčasne stlačte klávesy Windows + R. V okne, ktoré sa zobrazí, napíšte "regedit" (bez úvodzoviek) a stlačte Enter alebo kliknite na tlačidlo "OK". Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo "Áno" na autorizáciu vykonania;

Spustenie Editora databázy Registry systému Windows

Krok 2. S otvoreným Editorom databázy Registry prejdite na kľúč HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Explorer;

Krok 3. Ďalej kliknite na priečinok "Advanced" a dvakrát kliknite na položku "IconsOnly", ktorá zostáva vo vnútri;

Krok 4. Keď sa zobrazí okno úprav, zmeňte hodnotu na hodnotu "1" (bez úvodzoviek) a potom potvrďte vypnutie zobrazenia miniatúr kliknutím na tlačidlo "OK";

Vypnutie zobrazenia miniatúr

Krok 5. Ak sa chcete vrátiť, zopakujte tieto kroky a nahraďte "1" za "0" (bez úvodzoviek) a potom potvrďte opätovné aktivovanie zobrazenia miniatúr kliknutím na tlačidlo "OK".

Reaktivácia zobrazenia miniatúr

Pripravte sa! Teraz viete, ako vypnúť alebo znova povoliť ukážku miniatúr obrázkov v systéme Windows.